Monthly Archives: September 2013

Presenting at the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities conference 2013

I am very pleased to have had my paper “Lay crafting of joyful and inclusive musical events: Participant observation with a community-based volunteer group in South England” accepted at this years conference on “Multiformity and diversity: Combining individual care and community-based supports” in Tokyo, Japan. I will participate in a panel with colleagues from Kobe University on the topic of “What helps people with intellectual and developmental disabilities to enjoy music activities: towards better quality of life-long development“. 

Lær mer om musikkbruk i demens

Hvordan kan man forbedre livskvaliteten for demente og deres pårørende?

 

Jeg kan tilby skreddersydde workshoper/introduksjonskurs hvor man lære hvordan kjente sanger kan brukes i forskjellige pleiesituasjoner; dette kan være alt i fra en to timers introduksjon til flere dagers kurs. Disse workshopene passer for pleiere, frivillige, kulturkonsulenter og pedagoger og kan inkludere pilotaktiviteter sammen med demente og deres pårørende, noe som kan lede til selvgående og mer langsiktige aktiviteter drevet av kursdeltagere. Jeg kan også foreta casestudier for institusjoner og kommuner og komme med anbefalinger basert på lokale behov etter å ha jobbet med pleiere, pårørende og demente.

 

Nedenfor presenterer jeg noen brukerhistorier og mer informasjon om hva jeg kan tilby av tjenester.

Om meg

Jeg kommer opprinnelig fra Japan og flyttet til Norge i 2012. Etter å ha arbeidet praktisk med musikk på sykehjem og i frivillige grupper for yngre mennesker med psykiske funksjonshemninger i Japan, ble jeg interessert i å lære mer om hva som gjorde musikk så egnet for eldre mennesker med demens. Jeg tok derfor først […]

Completed Ph.D.

I am finally finished with my Ph.D., my viva was completed a few days ago! I really enjoyed discussing my findings, but I am glad it is all over and I look forward to working on the topic o music and dementia in Norway and the Oslo/Østlandet area. The full abstract can be read below. I want to thank my supervisor, Tia DeNora and all my research colleagues in SocArts at Exeter University. I also want to thank all my informants who spent considerable time with me and allowed me to participate in their events.