Om meg

Jeg kommer opprinnelig fra Japan og flyttet til Norge i 2012. Etter å ha arbeidet praktisk med musikk på sykehjem og i frivillige grupper for yngre mennesker med psykiske funksjonshemninger i Japan, ble jeg interessert i å lære mer om hva som gjorde musikk så egnet for eldre mennesker med demens. Jeg tok derfor først en master i samfunnsmusikk og musikkologi ved Kobe universitet i Japan, og fulgte opp med en doktorgrad i musikksosiologi ved Exeter universitetet i Storbritannia. Som en del av doktorgradsarbeidet jobbet jeg som en frivillig i to år med Alzheimer Society prosjektet Singing For The Brain, et dagstilbud for demente, deres pårørende og lokale frivillige i byer over hele Storbritannia. Resultatet av denne forskningen er publisert i artikler og avhandlingen We’ll meet again: Music in Dementia Care. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *